Thursday, November 17, 2011

Thinktankubator’ by Allan Hayslip

http://www.rootstime.be/CD%20REVIEUW/2011/AP1/CD2.htmlIN DUTCH:
Allan Hayslip is de geestelijke vader van de uit het Amerikaanse 
Dallas, Texas afkomstige garagerockband ‘Bonedome’. Hij schrijft de 
teksten en de de muziek voor de songs, hij zingt ze zelf in, hij 
speelt elektrische gitaar en basgitaar en hij stond ook in voor de 
productie van het nieuwe album van de formatie dat onder de 
merkwaardige titel “Thinktanktubator” op de markt is gekomen. 
Daarnaast fungeert hij ook nog eens als boekingsagent en 
contactpersoon voor de buitenwereld.

Het genre dat gehanteerd wordt voor de twaalf nummers op dit album is 
dus duidelijk gitaarrock maar met de nodige aandacht voor een 
herkenbare melodie zonder echt in de richting van symfonische rock af 
te glijden. Zijn muzikale maatjes in de opnamestudio waren drummer 
Gerald Iragorri en gitarist Ed McMahon met enkele gastmuzikanten voor 
extra gitaarwerk en keyboards.

De geluidsmuur wordt in deze 12 nummers nooit echt gesloopt en daarmee 
kunnen ze de interesse bij ondergetekende noise-vrezer blijven 
opwekken. Vergelijkingen met bands als ‘The Pixies’ and ‘The 
Cure’ liggen dan ook voor de hand. Bij de ons best bevallende nummers 
rekenen wij “Girl One”, de rustigere tracks “Slow Jesus Xing” 
en “Eraser”, het Beatlesque “I Can Lose You”, “Red Flagd R 
Trouble” en het stevig rockende “Better”.

De stem van zanger Allan Hayslip lijkt in een paar nummers sterk op 
die van een jonge David Bowie maar de gebrachte muziek staat toch wat 
verder verwijderd van Bowie’s werk. “Thinktankubator” is een 
behoorlijke plaat in een genre dat niet echt tot mijn favoriete muziek 
pleegt te behoren, maar daarbuiten toch op een vrij brede publieke 
belangstelling kan rekenen.

(valsam)
“Though not situated in my direct area of interest, the melodic rock 
songs on the album ‘Thinktankubator’ by Allan Hayslip’s band 
‘Bonedome’ from Dallas will appeal to a broad interest from a 
guitar rock loving audience.”
www.rootstime.be-------------------

Allan Hayslip is the spiritual father of the American from Dallas, 
Texas garage rock band coming 'Bone Dome'.He writes the lyrics and 
music for the songs he sings them himself, he plays electric guitar 
and bass and he was also responsible for producing the new album by 
the band under the curious title "Thinktanktubator on the market has 
come. In addition he also serves as a booking agent and contact the 
outside world.

The genre that is used for the twelve songs on this album is clearly 
guitar but with due attention to a familiar melody without really 
towards symphonic rock sliding. His musical buddies were in the 
recording studio drummer Gerald Iragorri and guitarist Ed McMahon with 
guest musicians for additional guitars and keyboards.

The sound wall is 12 songs that never really scrapped and thus they 
can be interested in signing vrezer continue to generate noise. 
Comparisons to bands like The Pixies' and 'The Cure' are therefore 
obvious. In our best laboring numbers we count "One Girl", the quieter 
tracks "Slow Jesus Xing" and "Eraser", the Beatlesque "I Can Lose 
You," "Red Flagd R Trouble" and the heavy rocking "Better".

The voice of singer Allan Hayslip seems a few songs similar to that of 
a young David Bowie, but the music is placed somewhat further away 
from Bowie's work. "Thinktankubator" is a decent album in a genre that 
is not really my favorite music tends to belong, but outside it in a 
relatively broad public interest can count.

(Valsam)
"Though not directly Situated in my area of ​​interest, the melodic 
rock songs on the album Thinktankubator 'by Allan Hayslip's band" Bone 
Dome "from Dallas-meaning appeal to a broad interest from a guitar 
rock loving audience."
- Www.rootstime.be

No comments:

Post a Comment